Habiliteringstjenesten for barn

Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU)

Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU) – Helse Nord-Trøndelag

HABU tilbyr tverrfaglige tjenester til barn og unge i alderen 0 – 18 år med medfødte eller ervervede funksjonsnedsettelser, og til barn med bekymringsfull …

9.6. Særlig om tjenester til barn, unge og voksne med …

Særlig om tjenester til barn, unge og voksne med habiliteringsbehov i spesialisthelsetjenesten – Helsedirektoratet

Habiliteringstjenester for voksne i spesialisthelsetjenesten (HAVO). Målgruppen er pasienter over 18 år med medfødte eller tidlige ervervede …

Helsedirektoratet.no retter seg mot deg som arbeider innen helse- og omsorgstjenesten.

Habiliteringstenesta for barn og ungdom – Helse Bergen

Habilitering set barnet sine behov og føresetnader i fokus, og er livsløpsorientert. Kva kan vi vere til hjelp med? Tenestene vi tilbyr retter seg mot barn / …

Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge …

Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) – Oslo universitetssykehus

… hos barn og unge med funksjonsnedsettelse, https://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-atferdsvansker-hos-barn-og-unge-med- …

Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU)

Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU) – St. Olavs hospital

… hos barn og unge med funksjonsnedsettelse, https://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-atferdsvansker-hos-barn-og-unge-med- …

Barne- og ungdomshabilitering – Sykehuset Østfold

… det vekker bekymring hos foreldre, fastlege, helsestasjon, barnehage eller skole, kan det henvises til habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU).

Habiliteringstjenesten, Sanderud – Sykehuset Innlandet

Barne- og ungdomsklinikken, habilitering … Vi har ansvar for barn og unge med nevrologisk betingede funksjonsforstyrrelser eller utviklingsforstyrrelser. Dette …

Habiliteringstjenesten, Lillehammer – Sykehuset Innlandet

Habilitering ved funksjonstap hos barn og unge

Habilitering ved funksjonstap hos barn og unge – Sykehuset i Vestfold

Barne- og ungdomsklinikken, habilitering

Barne- og ungdomsklinikken, habilitering – Akershus universitetssykehus

Keywords: habiliteringstjenesten for barn