Følge barn til lege

Lege- og tannlegebesøk i arbeidstiden – Lovdata

23. nov. 2022 — Arbeidstakere har ingen lovfestet rett til fri for å følge barna til rutinekontroller hos lege, tannlege eller helsestasjon.

Regler om korttidsfravær i arbeidstiden praktiseres ulikt på ulike arbeidsplasser og også innad på større arbeidsplasser. Det er også forskjeller mellom statlige, kommunale og private virksomheter. Dette gjelder blant annet besøk til lege, tannlege, fysioterapeut, kiropraktor mv. i arbeidstiden. Ved noen arbeidsplasser dekkes slike besøk innen en gitt tidsramme uten fratrekk i lønn. Ved andre arbeidsplasser kan man bli trukket i lønn. Det er naturlig å legge vekt på om det er praktisk mulig å få time hos lege eller tannlege utenfor arbeidstiden. Ved enkelte arbeidsplasser sondres det mellom heltidsansatte og deltidsansatte. Denne sondringen er begrunnet med at deltidsansatte har støre mulighet til å disponere sin tid til slike avtaler enn heltidsansatte. Det er derfor nødvendig å se på den enkelte arbeidskontrakt og/eller gjeldende tariffavtale eller andre avtaler i bedriften for å se i hvor stor grad slike korttidsfravær godtas uten trekk i lønn.

Har foreldre rett til fri for å følge barn til lege eller tannlege?

Fri for å følge barn til lege eller tannlege | Simployer

Ansatte i stat og kommune har avtale om å kunne bruke inntil 12 dager velferdspermisjon til å følge barn under 12 år til rutinekontroller hos lege, tannlege …

Arbeidstakere har ingen lovfestet rett til fri for å følge barna til rutinekontroller hos lege, tannlege eller helsestasjon.

Fri med lønn for å gå på helsestasjonen med barna? – Simployer

Fri med lønn for å gå på helsestasjonen med barna? | Simployer

4. apr. 2018 — Arbeidstaker med omsorg for barn har rett til permisjon når barnet er sykt, for å følge barn til lege og når barnepasser er syk.

Fellesforbundet krever velferdspermisjon med lønn for å følge barn til lege, tannlege eller helsestasjon, slik offentlig ansatte har.

Dette sier loven om velferdspermisjoner – FriFagbevegelse

Dette sier loven om velferdspermisjoner | FriFagbevegelse

Når kan du bruke av omsorgsdagene? · Barnet, eller den som passer barnet, er blitt syk. · Barnet skal til lege, selv om barnet ikke er sykt den aktuelle dagen.

Noen ganger krever livet at vi tar en kort pause fra jobben. Da er det bra at det finnes velferdspermisjoner, både i loven og i tariffavtalene.

Omsorgspenger – nav.no

Arbeidstaker som har omsorg for barn har rett til permisjon for å følge til legeundersøkelse eller annen oppfølging i forbindelse med sykdom; For fravær utover …

Omsorgspenger for bruk av omsorgsdager er mest kjent som “hjemme med sykt barn-dager”. Dager du må være borte fra jobb fordi barnet ditt for

Permisjon for å gå til lege/tannlege, og svangerskapskontroll

30. okt. 2014 — På min arbeidsplass er det kommet opp en diskusjon om hva man egentlig har rett til når det gjelder fri med lønn for å følge barn til lege, …

eHåndboken for Oslo universitetssykehus

Fri med eller uten lønn for å følge barn til lege? – Kvinneguiden

Har arbeidstakere rett på fri med lønn for å følge barn til tannlegen? … Det er ingen lovbestemmelse som regulerer spørsmålet. Du bør derfor undersøke hva som …

Har arbeidstakere rett på fri med lønn for å følge barn til …

Har arbeidstakere rett på fri med lønn for å følge barn til tannlegen? – Compendia24

14. feb. 2022 — Alle som har omsorg for barn under 12 år har rett til omsorgsdager. … Det særlige smittevernhensynet må bekreftes av lege.

Rettigheter når man har syke barn – Altinn

Altinn – Rettigheter når man har syke barn

det må være nødvendig at arbeidstaker er borte fra jobb fordi at barnet eller barnepasser blir syk, eller fordi at barnet skal følges til legen, og …

Sykt barn: Arbeidstakeres rett til permisjon – NHO

Til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år har arbeidstakere rett til permisjon for nødvendig tilsyn ved barns, eller barnepassers sykdom.

Keywords: følge barn til lege