Depresjon barn

Depresjon hos barn og unge – Helsenorge

Depresjon kan ramme mennesker i alle aldre, også barn og tenåringer. Vanlige symptomer er nedstemthet, irritabilitet, økt søvnbehov og manglende interesse …

Barn og unge med depresjon skjuler ofte følelsene sine. Som forelder kan det være vanskelig å bedømme om barnet har en vanskelig periode eller om det lider av en depresjon.

Depresjon hos barn og unge – NHI.no

av T Berge · 2020 — Barn reagerer forskjellig når foreldre er deprimerte. De kan bli stille og innadvendte, utagerende og tverre, bekymrete og rastløse. Små barn …

Depresjon hos barn og unge – Oslo universitetssykehus

Mange barn og ungdommer opplever psykiske vansker, og trenger da noen å … som bidrar til å gjøre en deprimert eller engstelig, for eksempel når man er …

Depresjon hos barn – Lommelegen

Depresjon hos barn

Depresjon kan bli en byrde for barna, spesielt hvis problemene er alvorlige, varer over lang tid eller stadig vender tilbake. Depresjonen påvirker foreldrenes …

Symptomene på depresjon er annerledes hos barn enn hos voksne.

Depresjon hos barn og unge kan trolig forebygges

Depresjon i barne og ungdomsalder, spesielt hvis tilbakefall, gir økt tendens til depresjoner i voksen alder, interpersonlige problemer og lavere utdannelse.

Psykiske plager og lidelser hos barn og unge – FHI

Psykiske plager og lidelser er vanlige blant barn og unge. Forekomsten av ulike lidelser og plager varierer mellom kjønn og aldersgrupper.

Foreldreveiledning ved depresjon

Foreldreveiledning ved depresjon | Tidsskrift for Den norske legeforening

14.12.2020: Debatt – Samtaler om barnas situasjon med foreldre som er deprimerte, er noen av de viktigste samtalene man kan ha som behandler, ikke minst i forebyggende øyemed.

Kognitiv terapi og veiledet selvhjelp for barn og ungdom

Kognitiv terapi og veiledet selvhjelp for barn og ungdom | Norsk forening for kognitiv terapi

Når mor eller far blir deprimert

Depressive lidelser – Legeforeningen

Depressive lidelser

Berit Grøholt og Anne Mari Sund (Senter for barne- og ungdomspsykiatri/UiO og St. Olavs Hospital/R-BUP, Midt-Norge, NTNU)

Keywords: depresjon barn, deprimert barn, barn og depresjon, barn depresjon